Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพกำลังพล

สภาพกำลังพลทั้งหมด จำนวน 111 นาย แยกเป็น
   - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 22 นาย
   - ตำรวจชั้นประทวน 89 นาย

46 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053-321090   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top