สภ.สารภี Sarapee Police Station โทร 053321090 โทรสาร 053322997 ID Line: sarapeepatrol191 Facebook : สถานีตำรวจภูธรสารภี

พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง
ผู้กำกับการ สภ.สารภี
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
อำเภอสารภี เป็นอำเภอหนึ่ง ที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ เดิมชื่อ “อำเภอยางเนิ้ง ” จัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ร.ศ.109 ตรงกับ พ.ศ.2434 ที่ตำบลยางเนิ้ง เหตุที่อำเภอนี้มีชื่อว่ายางเนิ้ง เพราะตังอำเภอตั้งอยู่ที่ตำบลยางเนิ้ง คำว่า “ยาง” หมายถึงต้นยาง ส่วนคำว่า “เนิ้ง” เป็นภาษาพื้นเมือง แปลว่า “โน้มเอน” ทั้งนี้เพราะเดิมบริเวณนี้เป็นป่ายาง ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2470 ท้าวพญาขุนและประชาชนส่วนมากได้เสนอแนะต่อนายอำเภอว่า ชื่ออำเภอยางเนิ้งไม่ไพเราะ ควรเปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่เป็น “อำเภอสารภี” ซึ่งเป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนี้ คำว่า “สารภี” เป็นชื่อของต้นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวมาก ขึ้นอยู่ที่วัดสารภี ตำบลสารภี และที่อื่นๆ เป็นจำนวนมากในสมัยนั้น แม้ว่าจะเปลี่ยนชื่อจากอำเภอยางเนิ้งมาเป็นอำเภอสารภีแล้วก็ตาม ตัวที่ว่าการอำเภอสารภีก็ยังคงตั้งอยู่ที่ตำบลยางเนิ้งเช่นเดิม อาคารที่ว่าการอำเภอสารภีหลังแรก สร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวแบบห้องแถวพื้นต่ำ ต่อมาได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบของกระทรวงมหาดไทย (แบบเก่า” และได้ดัดแปลงเป็นอาคารสองชั้น เสาคอนกรีต ตังอาคารเป็นไม้ ปัจจุบันอาคารที่ว่าการอำเภอสารภีได้ก่อสร้างใหม่เป็นตึกสองชั้น และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2531 บริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอสารภีปัจจุบัน เดิมเป็นที่ตั้งของวัดร้างชื่อ “วัดเชียงยืน” มีกำแพงล้อมรอบ ชุมชนแถบนี้เรียกว่า “เวียงหมาก” สันนิษฐานว่าเป็นเวียงชั้นนอกของเวียงกุมกาม โบราณสถานแห่งนี้กรมศิลปกร กำลังดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ “เวียงกุมกามนครโบราณใต้พิภพ” เนื่องจากอำเภอมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน อำเภอสารภีจึงมีคำขวัญว่า “ต้นยางใหญ่ ลำไยหวาน เมืองโบราณ เวียงกุมกาม พระนอน บวรงาม เชิดชูนามสารภี”

46 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053-321090   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top